Smrtící srážku vlaků v Bavorsku zavinil člověk, míní vyšetřovatelé

Nehoda se stala v ter rno u msteka Bad Aibling asi 50 kilometr jihovchodn od Mnichova, a to na lokln trati mezi Holzkirchenem a Rosenheimem. Nkolik vagon po nrazu vykolejilo (psali jsme zde).

Pina netst zatm nen znma. Server Deutsche Welle vak s odvolnm na vyetovatele pe, e za nm s nejvy pravdpodobnost stoj lidsk chyba. Zatm vak nen jasn, kdo konkrtn selhal.

Je okujc, jak se do sebe vlaky vklnily. Jeden z nich se opravdu zavrtal do toho druhho – kabina strojvedoucho je zcela znien. Povolen rychlost na trati byla 100 km/h a msto havrie je v zatce, take strojvedouc mli jen mal on kontakt. Pedpokld se, e k nrazu dolo bez brzdn, ekl na tiskov konferenci ministr dopravy Alexander Dobrindt.

Vlaky mly zastavit magnety u nvstidel

Nmeck rdio Bayerischer Rundfunk zmnilo teorii, podle kter nkter z elezni krtce ped srkou vypnul zabezpeovac zazen na trati. Chtl pr pomoci opodnmu vlaku, aby svj asov skluz dohnal. Tohle klidn vyhote do koe. Jsme teprve na zatku vyetovn a nebudeme potvrzovat njak zvsti, odmtl to vak policejn mluv. Vyetovn podle nj me zabrat cel tdny.

Tra u Bad Aibungu je podle elezninho experta Uweho Hfta vybavena starm, ale spolehlivm zabezpeovacm systmem zvanm PZB 90. Tvo ho soustava idel, kter ped nvstidly m rychlost vlaku.

Fotogalerie

Nedaleko Mnichova se v ter eln srazily dva vlaky, nkolik lid zemelo. Na msto dorazily destky zchran (9. nora 2016).Nedaleko Mnichova se v ter eln srazily dva vlaky, nkolik lid zemelo. Na msto dorazily destky zchran (9. nora 2016).Nedaleko Mnichova se v ter eln srazily dva vlaky, nkolik lid zemelo. Na msto dorazily destky zchran (9. nora 2016).V Bavorsku se eln srazily dva vlaky

Zobrazit fotogalerii

Pokud blc se nvstidlo vel k zastaven vlaku a systm zjist, e strojvdce nezpomaluje, rezonann obvody PZB vylou do vlaku signl, e je teba zpomalit. Strojvdce mus pkaz potvrdit a splnit.

Pokud strojvdce nereaguje a souprava kolem nvstidla bez povolen projede, dal magnety penesou do vlaku dal signl a souprava okamit nouzov zastav.

Zabezpeovac zazen slou jako zloha pro ppad, kdy by vprav omylem poslal vlaky proti sob, ppadn kdyby nkdo patn nastavil vhybku.

Obvykle by mlo fungovat samostatn, nkdy vak potebuje zsah lovka. PZB 90 ped asem vyvinula eleznin spolenost Deutsche Bahn, funguje na mnoha tratch nap Nmeckem a Hft neoekv, e by ml letit zabezpeovac zazen v brzk dob nahradit modernj systm.

Na tko pstupnm mst srky v ter zasahovaly destky zchran vetn jedencti helikoptr. Do Bad Aiblingu, kter le asi 20 kilometr od rakouskch hranic, pijeli tak zchrani z Rakouska, kte rovn poskytli vrtulnk. Prohledvn trosek pokrauje i ve stedu dopoledne.

Open all references in tabs: [1 – 3]

This entry was posted in CZ and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply