Pasažér natočil zkázu bavorského vlaku. Všude byla krev, vzpomíná

Najednou jsem slyel, e vlak brzd. Byla to nouzov brzda. kal jsem si, e ped ns mon vbhlo zve nebo nco podobnho, l nigerijsk elektroinenr Joe Adediran v rozhovoru pro BBC sv vzpomnky na pondln rno. Byl prv na cest do prce, jzda vak rychle skonila.

Asi po dvou nebo tech sekundch se ozvala rna. Znlo to jako nraz, ale sedl jsem vzadu nebylo mi pln jasn, co se dje. V ten okamik zhasla svtla a vude byla tma, vzpomn pasar. Vyden lid se snaili dostat z vlaku ven, zrann leeli mezi troskami vozu a volali o pomoc.

Adediran chtl zjistit, co se vlastn stalo. Shl proto po mobilnm telefonu a zapnul nahrvn videa, aby se naplno rozsvtila jeho dioda. Vude byla krev, vzpomn na okamik, kdy pstroj namil do uliky ve smru jzdy vlaku. Nkolik metr ped jeho sedadlem u byl vagon neprchodn, trosky vozu zaklnili cestujc na sedadlech. Mnoho z nich uteklo rozbitmi okny.

UPOZORNN: Nsledujc zbry jsou drastick.

Na podlaze jsem vidl mrtv tlo, vzpomn. Zrannm se podle svch slov pokouel alespo trochu pomoci a uklidnit je, ne pijedou zchrani. Nezrann cestujc si ekn krtili pemlenm o tom, co se mohlo stt.

Kdy se od lid zvenku dozvdli, e se eln srazily dva vlaky, nemohli tomu uvit. Jak ovem Joe Adediran ekl novinm, srce vlak pedchzela nezvykl udlost na ndra. Mj vlak mus v prvn stanici obvykle pt minut ekat, ne doraz ten protj. Tentokrt jsme odjeli bez ekn, uvedl.

Adediran nahrvku po nehod zveejnil na serveru YouTube, pozdji ho odstranil. Kopii videa vak na internet opt nahrlo nkolik uivatel, objevila se v televizi i na strnkch zpravodajskch server.

Je konec, pomyslil si cestujc za skpn brzd

S denkem Tageszeitung se o sv vzpomnky podlil tyiadvacetilet mal Stefano. K tragdii se pipletl vlastn nhodou – obvykle jezd do prce dvjm vlakem, tentokrt se vak opozdil. Pomyslil jsem si, e je konec, l otec sedmimsnho chlapce okamik, kdy zaaly skpat brzdy.

Vude kolem m ltali vzduchem lid, vylil Stefano. Nraz s jeho tlem v silou kubl proti opradlu, pot narazil do kovov tye a nakonec do pepky z plexiskla na konci vagonu. Zpt na nohy mu museli pomoct dva spolucestujc.

Pestoe byl Stefano sm zrann, ihned se dal na pomoc ostatnm. Strhl ze sebe svetr a pitlail ho na hlubokou krvcejc rnu v bie starho mue, kter zstal nehybn leet na podlaze. Mladk se zkuenostmi vodnho zchrane ctil slab puls, mu ovem na nic nereagoval. Svmu zrann nakonec podlehl, co se Stefano pozdji dozvdl v nemocnici.

Fotogalerie

Srka vlak na trati nedaleko bavorskho msta Bad Aibling (10. nora 2016)Srka vlak na trati nedaleko bavorskho msta Bad Aibling (10. nora 2016)Srka vlak na trati nedaleko bavorskho msta Bad Aibling (10. nora 2016)Srka vlak na trati nedaleko bavorskho msta Bad Aibling (10. nora 2016)

Zobrazit fotogalerii

Zdlo se, e se vechno nekonen thne. Nejsp to pitom trvalo jen pr minut, popisuje Stefano ekn na zchrane. Z nehody vyvzl se zlomenm ebrem, otesem mozku, vykloubenm ramenem a vymknutm kotnkem. Stl pi mn ob strn andl, uzavr.

Policie prohledala stanici v Bad Aiblingu

tern nehoda u Bad Aiblingu, kter si vydala deset obt a 80 zrannch, byla nejhorm elezninm netstm v Bavorsku za vce ne 40 let. Policie podle TK u identifikovala vechny obti, v troskch vlak u se dn tlo nenachz. Lkai jsou pr tak optimistit v ppad hospitalizovanch zrannch: vichni by mli nehodu pet.

Pina netst zatm nen znma, na zklad prvnch vsledk vyetovn se ale zd pravdpodobn, e lo o lidsk selhn. Nmeck mdia spekuluj, e vprav vypnul zabezpeovac systm, kter automaticky zastav vlak, pokud vyjd ze stanice na ervenou, protoe chtl umonit prjezd zpodnho vlaku.

Podle denku Sddeutsche Zeitung policie prohledala zzem stanice v Bad Aiblingu, odkud zejm vyjel vlak na jednokolejnou tra na ervenou. Policie tyto informace nepotvrdila, pouze oznmila, e vyetovn pokrauje. Podle n zatm nen jasn, kdo by mohl bt za netst zodpovdn.

Na msto ve stedu dorazil speciln jeb, kter by ml odstranit trosky obou vlak. Prce maj trvat a dva dny, komplikace pedstavuje obtn tern. Nehoda se stala v zatce v mst, kde je z jedn strany trati les a z druh eka.

Bad Aibling, Bavorsko

Bad Aibling, Bavorsko

Open all references in tabs: [1 – 4]

This entry was posted in CZ and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply