Ingen tegn til teknisk svikt i Bayern

Det opplyser Tysklands transportminister etter at informasjonen i en av de tre svarte boksene fra de to togene som kolliderte er undersøkt.

11 mennesker mistet livet i frontkollisjonen mellom de to togene. 18 er alvorlig skadd og 63 andre personer er lettere skadet.

This entry was posted in NO and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply