Duitsland ontvangt recordaantal asielzoekers

 


Vluchtelingen in Duitsland

Vluchtelingen in Duitsland
Foto: Reuters


l;NCHEN – 

Duitsland heeft in juli een recordaantal asielzoekers verwelkomd. Bij elkaar kwamen 79.000 Duitsland binnen en dat was volgens de Beierse minister van Sociale Zaken „de grootste toeloop ooit” in een maand.


Volgens eerdere prognoses hield Duitsland voor dit jaar rekening met de komst van 450.000 asielzoekers. Dat is ongeveer twee keer zoveel als vorig jaar. Het federaal bureau voor Migratie en Vluchtelingen komt eind augustus met een geactualiseerde voorspelling en die valt naar verwachting hoger uit.

Duitsland blijkt in toenemende mate reisdoel van asielzoekers uit landen in het zuidoosten van Europa. Zo liggen er op dit moment 90.000 asielaanvragen van mensen uit een Balkanland tegen 40.000 uit het door oorlog verscheurde Syrië. Daar kloppen de verhoudingen niet meer, aldus de chef van het migratiebureau.

De deelstaat Beieren richt speciale opvang voor asielzoekers uit voormalige Oostbloklanden in. Het besluit om dat te doen, veroorzaakte verontwaardigde reacties. De terugkeer van de Oost-Europese asielzoekers naar hun vaderland heeft op dit moment prioriteit bij de oosterburen.

Open all references in tabs: [1 – 4]

This entry was posted in NL and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply