Bavorský premiér si opět rýpl do Merkelové. V Německu je bezpráví …

V souasnosti nemme stav prva a podku, uvedl Seehofer v rozhovoru poskytnutm listu Passauer Neue Presse (PNP). Je to vlda bezprv, dodal. stedn vlda je podle Seehofera toti povinna chrnit nmeckou hranici. Podle nedvnho posudku vypracovanho nkdejm stavnm soudcem Udem di Fabiem pro bavorskou vldu Berln zijovm otevenm hranic nmeckou stavu poruil.

Seehoferovo vyjden je dalm z tok na kanclku Merkelovou, kter bavorsk premir u ped asem pohrozil odvolnm (vce zde). Slovnho spojen vlda bezprv pouvala pitom CSU dosud pouze pro oznaen diktatur, jakou byla napklad Nmeck demokratick republika (NDR), upozornila agentura DPA.

Seehoferova CSU, kter m v berlnsk vld ti sv ministry, chce v dohledn dob rozhodnout o monosti podat na Merkelovou stavn alobu. U dve Mnichov vyhrooval, e tak uin, pokud spolkov vlda odmtne bavorsk poadavek na lep zajitn nmeckch hranic.

Zda nakonec aloba na stole stavnch soudc v Karlsruhe skon, chtj bavort konzervativci rozhodnout do 13. bezna, kdy se ve spolkovch zemch Bdensko-Wrttembersko, Sasko-Anhaltsko a Porn-Falc konaj zemsk volby.

Rozhovor, kter bavorsk premir mdim poskytuje tradin den ped Popelen stedou, se veobecn povauje za pedzvst vstupu na akci zvan Politick popelen steda (Politischer Aschermittwoch).

Leton ronk setkn, kter se nese v humornm duchu, ale CSU kvli dnenmu elezninmu netst na jihu Bavorska, kter si vydalo nejmn deset obt, zruila – stejn jako vechny ostatn strany psobc v Bavorsku. Rozhovor PNP poskytl Seehofer ale jet ped nehodou.

This entry was posted in CZ and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply