Bavorsko zveřejnilo dopis, kterým činí nátlak na Merkelovou

“Vážená paní spolková kancléřko, milá Angelo, aktuální situace uprchlické krize je dramatická,” začíná šestistránkový dopis, který Seehofer poslal v úterý do Berlína.

V úvodu Seehofer připomíná, že v loňském roce překročilo hranice mezi Rakouskem a Bavorskem přes milion žadatelů o azyl a že o většinu z nich se musela spolková země postarat. “Proud uprchlíků ale neustává. Od začátku roku zemská i spolková policie zaznamenává 1100 až 3400 osob denně,” dodal premiér.

Bavorský list dále upozorňuje na to, že spolková vláda má ústavní povinnost omezit masový a nekontrolovaný příval běženců a že nynější azylová politika je v rozporu s pravidly Evropské unie. To Mnichov dokládá přiloženým posudkem někdejšího ústavního soudce Uda Di Fabia.

“Bavorská zemská vláda proto očekává konečně účinná opatření spolkové vlády, která povedou ke snížení přívalu běženců,” uvádí Mnichov. Ten ve výčtu žádá mimo jiné vyvinout veškeré úsilí ke skutečnému zajištění vnějších hranic EU, registrovat všechny žadatele o azyl ihned po vstupu na území schengenského prostoru volného pohybu a běžence v rámci evropského bloku spravedlivě přerozdělit.

Seehofer se rovněž zmiňuje o nutnosti zavést roční kvóty na počet běženců, které je schopné Německo přijmout. Opět tak uvedl hranici 200.000 lidí, o které v minulých týdnech opakovaně hovořil. Uvedl také, že žádost o přijetí v Německu musí běženci podávat ne na německých hranicích, ale v těch zemích, kde poprvé o ochranu požádali.

V závěru Mnichov varuje, že pokud nebudou tato naléhavá opatření bezodkladně zavedena, vyhrazuje si Bavorsko právo obrátit se s žalobou na ústavní soud. “Věříme ale, že spolková vláda již bude své kompetence používat tak, aby jednala v zájmu spolkových zemí,” uzavřel dopis Seehofer.

Autor:

ČTK
www.ctk.cz

This entry was posted in CZ and tagged by News4Me. Bookmark the permalink.

About News4Me

Globe-informer on Argentinian, Bahraini, Bavarian, Bosnian, Briton, Cantonese, Catalan, Chilean, Congolese, Croat, Ethiopian, Finnish, Flemish, German, Hungarian, Icelandic, Indian, Irish, Israeli, Jordanian, Javanese, Kiwi, Kurd, Kurdish, Malawian, Malay, Malaysian, Mauritian, Mongolian, Mozambican, Nepali, Nigerian, Paki, Palestinian, Papuan, Senegalese, Sicilian, Singaporean, Slovenian, South African, Syrian, Tanzanian, Texan, Tibetan, Ukrainian, Valencian, Venetian, and Venezuelan news

Leave a Reply